Openingsuren

Begin en einde van de school
’s morgens om 8.35 u tot 11.45 u
’s middags om 13.15 u tot 15.50 u
Op vrijdag eindigt de school om 15.15 u.

Praktische regeling
De schoolpoorten zijn open om 8.15 u en om 13 u. De kleuters, behalve de peuters, en hun ouders gebruiken de smalle strook tegen aan de klassen met de gekleurde deuren opdat ze zo volledig zijn gescheiden van de leerlingen van het middelbaar.

De kinderen worden minstens 5 minuten voor de aanvang van de activiteiten verwacht. De peuters kunnen steeds rechtstreeks naar hun klas vanaf 08.15 uur. De andere kleuters vormen de klasrij op de speelplaats en gaan vanaf de speelplaats de klas binnen. Samen als groep de activiteiten aanvangen is belangrijk. Breng uw kleuter ’s morgens en ’s middags tijdig naar school. Alle activiteiten in de kleuterklas beginnen te 8.35 u en te 13.15 u.

We vragen dat de ouders de kleuters niet afhalen vóór het einde van de activiteiten. Gelieve hen op te wachten in de hall. Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen tenzij er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn. Om de leerkracht te spreken, is het wenselijk een afspraak te maken voor of na de schooluren.