Troeven

Autonome kleuterschool
Onze school is de enige kleuterschool van de kustregio en van het hinterland met een eigen directie. Alle aandacht wordt aan het kleuteronderwijs gespendeerd, in tegenstelling tot een klassieke basisschool die haar energie moet spreiden over de kleuter en de lagere afdeling.

Kleuterzwemmen
De kleuters van de 3de kleuterklassen krijgen in regel om de 14 dagen zweminitiatie, vanaf maart. De zwemdag kan elk jaar wijzigen en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de zwemleraar en het uurrooster van het zwembad. Het is een goede voorbereiding op het leren zwemmen.

Bibliotheekbezoek
In het 3de kleuter gaan de kinderen regelmatig naar de stedelijke bibliotheek of brengt de juf zelf een klaspakket mee. De boekenhoek krijgt door dit initiatief in de klas een extra dimensie.

Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
De beide scholen, de kleuterschool én de lagere school Westdiep, vinden het belangrijk dat de overgang van het derde kleuter naar het eerste leerjaar vlot verloopt. In dat verband worden specifieke activiteiten voorzien:
– Tijdens de maand oktober is er een gezamenlijke bosuitstap.
– Rond 21 maart wordt gezamenlijk het thema ‘groeien’ uitgewerkt.
– Eind juni wonen de kleuters enkele lessen bij in het eerste leerjaar.
– De juffen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar houden regelmatig overleg.

Veilig en volgens leeftijd spelen
De speelplaats wordt afgebakend, zodat elke leeftijdsgroep veilig en aangepast kan spelen. Ook de leerlingen van het middelbaar worden van de kleuters gescheiden.

Kinderverzorgster
Onze school kan rekenen op een kinderverzorgster die tijdens twee voormiddagen en één namiddag per week de peuterjuf bijstaat. Ook zij staat in voor de slaapklas voor de jongste kleuters.

Slaapklas
Wij bieden de slaapklas aan waar de jongste kleuters tijdens de middagpauze en een gedeelte daarbuiten een middagslaapje kunnen houden. Dit gebeurt onder toezicht en is gratis.

Samenwerking met de crèche
Peuters die weldra de crèche verlaten en naar de kleuterschool komen, komen met hun begeleiders op bezoek in de kleuterklas. Zo hebben ze al wat geproefd van het grote gebeuren als ze straks voor het eerst naar school komen.

Gelijke onderwijskansen
De zorgcoördinator staat garant dat eenieder gelijke kansen krijgt op onze school.

Wie wat meer of wie wat anders nodig heeft, krijgt aan de hand van een goedoverwogen en uniek zorgsysteem in samenwerking met de juf en de zorgjuffen extra zorg.
Dat gebeurt in de zorgklassen waarin ‘taal’ en ‘denk’ centraal staan. Op geregelde tijdstippen tijdens de week worden kinderen met dezelfde noden door de zorgjuffen extra geholpen. Dit gebeurt klasdoorbrekend voor het eerste, het tweede en het derde kleuter.

Groeperen tot kleine kleutergroepen
De jongste kleuters worden in vier klassen gegroepeerd: peuters, 1ste kleuter a, 1ste kleuter b en 2/1ste kleuter. De tweede kleuterklassen hebben drie klassen: 2a, 2b en 2/1ste kleuter . Van het derde kleuter zijn er drie klassen: 3a, 3b en 3c.

Ouderparticipatie
We kiezen ervoor om ouders verschillende keren uit te nodigen voor oudercontacten, uitleg over de werking van de klas in oktober, vrij in-en-uit, enkele info-avond voor de peuters.

Samenwerkingsverband
De kleuterschool en het secundair (afdeling personenzorg) werken intens samen. Zo begeleiden de stagiaires verschillende uitstappen en activiteiten.

Soepele overgang
Peuters komen bij de aanvang van de schooltijd rechtstreeks bij de juf in de klas en niet op de grote speelplaats. Zo verloopt de overgang tussen thuis en school geleidelijk.

Kleuters worden gevolgd
Wekelijks worden overlegmomenten gepland tussen de klastitularis, de zorgjuffen, de brugfiguur en de directeur waarbij de vorderingen van de kinderen worden besproken.

Computer en iPad
In de 1ste, 2de en 3de kleuterklas zijn er computers en elke juf gebruikt een iPad om kleuters geactualiseerd en levensecht onderwijs bij te brengen.

Bewegingsopvoeding
Een eigen turnzaal en een leermeester lichamelijke opvoeding met specialisatie voor kleuteronderwijs.