Nuttig om te weten

Praktische informatie voor de ouders De bepalingen op volgende bladzijde bevorderen het leef- en leerklimaat op de kleuterschool.

Het onthaal voor jonge kleuters is zeer belangrijk. Als school willen we daarin tijd investeren. De jongste kleuters van de peuterklas kunnen vanaf 08.15 uur in de klas bij de juf terecht. Voor de andere kleuterklassen geldt de gewone regeling: vanaf 08.15 uur kunnen de kleuters op de speelplaats.

Ondanks het feit dat de allerjongste kleuters de volledige schooldag welkom zijn, wordt doorgaans aangeraden om indien mogelijk in de beginperiode, slechts halve dagen naar school te komen. Een middagdutje thuis heeft meestal een positief effect voor de jongste kleuters: het ritme van de dag wordt gebroken, de kleuters zijn minder vermoeid, ze zijn meer weerbaar tegen winterziektes, ze zijn minder hangerig, … Indien uw kleuter gaandeweg de eerste kleuterklas rijper wordt, kan worden overgeschakeld op volledige schooldagen. ’s Morgens naar school komen en ’s middags thuisblijven is beter dan het omgekeerde. ’s Morgens vinden de belangrijkste leeractiviteiten plaats. Voor kinderen die op school eten is er de slaapklas.

De school gaat ervan uit dat uw kleuter zindelijk is. Als de zindelijkheidstraining nog niet helemaal afgewerkt is, wordt gevraagd uw kleuter slechts halve schooldagen te sturen of op de momenten dat de kinderverzorgster aanwezig is.

Speelgoed wordt het best thuis gelaten, behalve een knuffel voor de jongsten. Graag één exemplaar laten meebrengen.

Geef uw kind een navuldrinkfles navuldrinkfles

mee opdat het voldoende kan drinken. Wil de naam van uw kind er opschrijven. De kinderen kunnen altijd aanvullend water drinken.

Voorzie een tasje (liefst rugzakjeboekentas voor uw kleuter. Daarin kan de drankfles worden gestopt. Ook allerlei brieven van de school kunt u erin terugvinden. Voor jonge kleuters is het aan te raden reservekledij (broek, ondergoed, kousen en een plastieken zak) in het tasje te voorzien.

De kleuterschool werkt met een koekjestrommel koekjestrommel, zodat uw kleuter geen koeken van thuis hoeft mee te brengen. Over prijzen en periodes wordt u tijdig ingelicht. Fruit meebrengen van thuis mag (graag in een doosje geschild en liefst geen sinaasappels).

Indien u de kleuterleidster wilt spreken, doe dat voor of na schooltijd. Ook bij de directie kunt u met vragen terecht. Indien een belangwekkend of tijdrovend gesprek voorziet, gelieve een afspraak te maken.

Wil de kledij naamtekenen. Graag dagelijks de naam op het drankkartonnetje schrijven dat uw kleuter meebrengt.

De haren worden best thuis regelmatig op hoofdluizen gecontroleerd. Er is ook geregeld controle op luizen door het MST (Medisch Schooltoezicht). U kunt met uw vragen steeds bij hen terecht.

tel. 059 /50 68 01

Alleen kleine oorspeldjes zijn toegelaten. Geen nagellak voor meisjes. Grote oorbellen en armbanden zijn omwille van de veiligheid zeker niet toegelaten. De school is niet verantwoordelijk voor kostbare voorwerpen; die worden het best thuis gelaten.

Als uw kind ziek is of ziek wordt, blijft het thuis om besmettingen van anderen

te voorkomen. De kleutertijd is een typische periode waarbij kinderen vatbaar zijn voor allerlei ziektes. Banale verkoudheden, maar ook waterpokken en diarree zijn schering en inslag. Zieke kinderen horen niet thuis op school. Het kind zelf kan er niet genezen en besmet snel klasgenootjes. Door het feit dat ouders in bepaalde gevallen niet meteen over opvangmogelijkheden beschikken, gebeurt het weleens dat kinderen ziek naar school worden gestuurd of dat ze te vroeg terugkeren en nog niet helemaal genezen zijn. Dit is ontoelaatbaar. De school vraagt uitdrukkelijk dit niet te doen, in het belang van uw kind en van de andere kleuters.

Tijdschriften Via de school kan (niet verplicht) uw kind zich abonneren op interessante tijdschriften. Het betreft Dopido (voor de peuters en de eerst kleuterklas), Dokadi (voor de tweede kleuterklassen) en Doremi (voor de 3de kleuterklassen), uitgegeven bij de uitgeverij Averbode. Er bestaat de keuze tussen een jaarabonnement en abonnementen per trimester. Over de prijzen wordt u via de bijlage ingelicht.

Een kind dat een jaartje langer in het kleuteronderwijs zit is gebonden aan de leerplicht. Dezelfde regels gelden dan alsof het kind in de lagere school zit. Het moet aanwezig zijn. Bij ziekte geldt een doktersbriefje.ziekte Een kind dat in de 3de kleuterklas zit is gebonden aan schoolplicht. Het moet ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn op school. Doktersbriefjes gelden niet bij afwezigheid, omdat het kind niet verplicht wordt aanwezig te zijn. Indien het kind minder dan 220 halve dagen aanwezig is, beslist de klassenraad van de toekomstige lagere school of het kind naar het eerste leerjaar mag.