Samenwerking

Crèche
Niet-schoolgaande kinderen kunnen terecht in de gloednieuwe crèche sinds oktober 2009. De crèche beantwoordt aan de meest moderne en gecontroleerde normen. Er is een samenwerkingsverband tussen de crèche en de kleuterschool: kinderen die bijna 2 jaar en zes maanden zijn, kunnen een probeerdagje doormaken in de kleuterschool. Er is bovendien een vlotte doorstroming aan informatie tussen de crèche en de kleuterschool. Verzorgsters en peuterleidsters overleggen hoe de toekomstige kleuter best wordt aangepakt.

Samenwerking het secundair
Het secundair van het Petrus en Paulus , Campus West, heeft onder andere een afdeling ‘Personenzorg’. Daar worden toekomstige kinderverzorgsters opgeleid. De kleuterschool Westdiep en het Petrus en Paulus, Campus West, hebben een samenwerkingsverband aangegaan waar beide scholen voordeel uithalen. Het middelbaar vindt in de kleuterklassen een interessante stageplaats én de kleuterschool kan steeds beroep doen op extra stagiairs-begeleiders als het iets wil organiseren. Zo begeleiden b.v. een groot aantal stagiairs de kleuters als ze op schoolreis gaan. Op die wijze wordt de veiligheid en de begeleiding optimaal verzekerd