3 eerste klassen

De kleuterschool Westdiep heeft een groot aantal kleuters zodat er drie leeftijdsgroepen binnen de leeftijd van het eerste kleuter kunnen gemaakt worden: de peuterklas, de jongsten van de eerste kleuterklas en de oudsten van de eerste kleuterklas. Op die wijze wordt vlot aangepast onderwijs aan elke leeftijdsgroep gegeven.

Als de peuterklas in de loop van het schooljaar gestadig aangroeit, worden de oudste kleuters van de peuterklas doorgeschoven. Over het tijdstip worden de betrokken ouders tijdig ingelicht. Dit hangt af van de aangroei gedurende het jaar.

Een kinderverzorgsterā€¦
Elke kleuterschool die meer dan 35 kleuters heeft, kan een kinderverzorgster voor enkele uren per week inschakelen vooral bij de jongste kleuters. Voor onze school betekent dit 3 halve dagen in de peuterklas. Deze persoon neemt vooral een verzorgende taak op zich. Ook worden hand- en spandiensten verleend bij de organisatie van het klasgebeuren.