Bib

In het kader van ontluikend lezen en om goede en actuele verhalenboeken op de kop te tikken, worden initiatieven genomen om met de stadsbibliotheek in contact te komen.

Het eerste en tweede kleuter krijgen op geregelde tijdstippen klaspakketten ter beschikking.

Het derde kleuter komt in contact met de bibliotheek en met bibliotheekboeken in een wisselend systeem om de drie weken. Het kind leert er zo de werking van de bibliotheek kennen en het komt in contact met lectuur in de brede zin van het woord.