Spel en bewegen

Gegradeerd spelen
Als een kleuter zich veilig en geborgen weet, voelt het zich zoveel beter in zijn vel. Ook dit geldt op de speelplaats. Het speelgedrag van een peuter is anders dan dat van een zesjarige. Als het speeltijd is, worden de allerkleinsten van de andere kleuters gescheiden. Zij krijgen aangepast speelgoed en speelmogelijkheden en komen daardoor ten volle aan hun trekken. De tweede en de derde kleuters spelen op een afgebakende plaats samen, elke met aangepast materiaal. Op die wijze kan elke leeftijdsgroep zich ongestoord ten volle ontplooien.

Bewegingsopvoeding
De kleuters krijgen elke week in totaal twee keer bewegingsopvoeding. Er wordt geen speciale kledij voorzien tenzij medegedeeld.

Zweminitiatie
De kleuters van de 3de kleuterklassen krijgen in de derde trimester om de 14 dagen zweminitiatie. De periode wisselt elk jaar en is afhankelijk van de beschikbaarheid van het uurrooster van het zwembad. De ouders worden omtrent het kleuterzwemmen tijdig per brief ingelicht.
De school vraagt uitdrukkelijk om uw kind positief te stimuleren en het niet zonder geldige reden van de zwemles te onthouden. Er wordt belangrijke winst geboekt naar het leren zwemmen toe. Qua veiligheid moet u zich geen zorgen maken: de redder en de leerkracht zijn steeds bij de kinderen aanwezig.